W naszym cyklu publikacji prac naukowych na temat parkour kolejna pozycja – praca magisterska, której autorem jest Aleksander Raczkowski, student Wydziału Zarządzania UJ Kraków. Praca z 2022 roku.

W POSZUKIWANIU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU KOBIET W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH. STUDIUM PRZYPADKU POLSKIEJ FEDERACJI PARKOUR I FREERUN

Celem badania jest próba wyjaśnienia niskiego odsetku udziału kobiet w strukturach Polskiej Federacji Parkour i Freerun – organizacji pozarządowej sprawującej pieczę nad rozwojem parkour w Polsce. Do napisania pracy posłużyła mi literatura opisująca parkour jako sport, artykuły poruszające problematykę postrzegania kobiet w dyscyplinach sportowych, badania nad udziałem kobiet w organizacjach pozarządowych oraz dane zebrane za pomocą dwóch metod badawczych – metody ilościowej i metody jakościowej. Odpowiedzi z ankiet poddałem stosownej analizie, weryfikując je później z odpowiedziami udzielonymi podczas rozmowy online z jedną z przedstawicielek polskiej, kobiecej społeczności parkour. Wnioski wyciągnięte na podstawie użytej literatury, danych zebranych w ankiecie i zweryfikowanych podczas wywiadu, posłużyły do zaprojektowania realnych działań dla Polskiej Federacji Parkour i Freerun, które pomogą zwiększyć udział kobiet w strukturach federacji.